Parallellt med Sum-Sim arrangerar vi en tävling i Himlabadets 25 m bassäng inomhus. Tävlingen är öppen för alla 12-19 år, som ej har kvalat till Sum-Sim. Simmare som enbart simmar lagkapp på Sum-Sim är välkomna att delta på Sommarsim. 

Vi knyter ihop de båda tävlingarna med ett aktivitetsområde i intilliggande sporthall och skapar en stor härlig yta för alla simmare, tränare och publik. 

Se mer i  inbjudan och på vår hemsida www.sundsvallsss.se