Dag

Insim

Försök

Insim

Finaler

Onsdag  10 juli

-

-

12.00-16.35

17.00

Torsdag 11 juli

07.30-08.45

09.00

14.00-15.45

16.00

Fredag  12 juli

07.30-08.45

09.00

14.00-15.45

16.00

Lördag  13 juli

07.30-08.45

09.00

14.00-15.45

16.00

Söndag 14 juli

07.30-08.45

09.00

14.00-15.45

16.00