Sum Sim kvaltider

Kvalperioden startar alltid 1 januari året närmast före tävlingsåret och avslutas dagen före sista ordinarie anmälningsdag.

Här hittar ni aktuella kvaltider för 2023 och 2024.

https://svensksimidrott.se/vara-simidrotter/simning/tavling/kvaltider