Kvaltider

Sum Sim kvaltider

Kvalperioden startar alltid 1 januari året närmast före tävlingsåret och avslutas dagen före sista ordinarie anmälningsdag.