Extralopp Sum-Sim 2024

 

Extralopp erbjuds efter resp. försökspass på distanser upp t.o.m. 200 meter. Max 2 st flickheat och 2 st pojkheat erbjuds per dag.

Kostnad: 375 kr/start

 

Extraloppen bokas i tävlingsbyrån senast 30 min efter avslutat finalpass dagen innan. Bokningen av extralopp stängs när heaten är fyllda.

 

Kostnaden faktureras i efterhand.