Insim och tävlingsstart

Dag

Insim

Försök

Insim

Finaler

Onsdag  13 juli

-

-

12.00-16.35

17.00

Torsdag 14 juli

07.30-08.45

09.00

14.00-15.45

16.00

Fredag  15 juli

07.30-08.45

09.00

14.00-15.45

16.00

Lördag  16 juli

07.30-08.45

09.00

14.00-15.45

16.00

Söndag 17 juli

07.30-08.45

09.00

14.00-15.45

16.00