Strykningar

Strykningar görs i tränarappen eller på avsedd blankett på plats i Sum-Sim-byrån.

 

-Gällande regler för strykning:

 

-Avanmälan till onsdagens tävlingar skall ske senast 15.00 den 13/7.

 

-Därefter ska avanmälan till nästa dags tävlingar ske senast 30 min efter slutet på dagens sista tävlingspass. Tiden räknas från det klockslag när sista grenens resultatlista har blivit officiell. Dock kan avanmälan till lagkapp göras senast 30 min efter försökspassets slut samma dag.

 

-Avanmälan från försök till final skall ske senast 30 min efter resp. grens slut i försökstävlingen, se § 305 punkt 7.

 

-Uteblir simmare eller lag från start utan avanmälan eller vid försent inlämnad avanmälan uttas en avgift på 300 kr/start (se § 305 och 305.7 i SSF:s Stadgar och tävlingsbestämmelser på SSF:s hemsida. Regler). Detta gäller numera även vid akut sjukdom.